Anahtar Teslim Kurulum (EPC) İşlemleri

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (YEK) elektrik üretmek için var olan projeler, tasarımlar ve şartnameler doğrultusunda gerekli malzemelerin sağlanması kurulum noktasına getirilmesi önem taşımaktadır. 

İş planına ve projesine uygun olarak arazi veya çatının hazır hale getirilmesi, malzemelerin elektrik ve mekanik montajı ile kablo bağlantılarının yapılması, uyarıcı etiketlerin yapılıp devreye alınması gerekmektedir.EPC kapsamında onaylanan proje ile uygulamada oluşabilecek sorunlara kısa sürede ve tekniğe uygun biçimde çözüm de üretilebilmesi, çözümün yatırımcı veya Müşavir firma onayının alarak kısa sürede çözüme kavuşturma yeteneğimizi sizlere sunabilmekteyiz. 

Enerji Santralinin belirlenen zamanda elektrik üretebilmesi, konusunda uzman bilgi ve deneyim sahibi bir ekip gerektirmektedir. Bizler çalışırken tekniği eksiksiz biçimde uygularken aynı zamanda Yatırımın Geri Dönüş Süresinin (YGDS) kısa olması için gerekli özeni göstermekteyiz.