Tarımsal Sulama (RES) 


Rüzgar Enerji Santrallerinden Tarımsal Sulama için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması yöntemidir. Elektrik şebekesine bağlı veya elektrik Şebekesinden bağımsız olarak çalışacak biçimde alternatifli çözümler üretilebilmektedir. Sulama zamanına göre sistemin gereksinim duyduğu elektrik enerjisinin hesaplanması, uygulama yerindeki rüzgar potansiyelinin dikkate alınması ile yapılacak iyi mühendislik tasarımı, sizlere çok önemli kazançlar sağlayacaktır. Çevreci, organik tarım yapmaya uygun, küresel ısınmanın önlenmesine destek olan, uzun ömürlü ve ücretsiz elektrik enerjisi elde etmesi ile de çiftçiye dost çözümdür