Deniz Araçları (GES)Deniz üzerindeki araç ve platformların, gereken elektrik enerjisinin tümünü veya önemli bir kısmını GES’lerden karşılamak artık önemli ölçüde tercih edilir hale gelmiştir. Deniz Araçları üzeri Güneş Enerji Santrallerinin (DAGES) çevreci olması ve enerji bağımsızlığı sağlaması  bu tercihi belirleyen en önemli unsurlardandır. Yolcu veya gezinti gemileri, yatlar, tekneler, feribotlar, bilimsel aramave laboratuvar gemileri, v.b. ile sualtı ve deniz üzeri meteoroloji istasyonlarının uygun bölgelerine Güneş Panelleri yerleştirilerek elektrik elde edilebilmektedir. 

Deniz üzeri araçların ve platformların elektrik enerjisi gereksiniminin doğru hesaplanıp, aracın Güney-Kuzey veya Doğu Batı ekseninde izleyeceği rotalar, araç üzerinde Güneş Paneli uygulama alanlarının dikkate alınarak tesis büyüklüğünün belirlenmesi önem taşımaktadır. Karada kullanılan Güneş Panelleri Deniz üzerindeki araç ve platformlarında da kullanılabildiği gibi, uygulama yerlerine göre yarı esnek Güneş Panelleri de  monte edilebilmektedir. Deniz üzeri araçlarının ve platform yüzeylerinin uygunluğu, deniz ortamının GES’te oluşturacağı etkileri, farklı özellikteki güneş panellerinin seçimi ve bunların yerleşimleri uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir. Yapılan santralin IEC 60092- 350, EC 60092-353, IEC 60092-375 standartlarına uygun olarak projelendirmesi ve uygun kabloların seçilip montajının doğru şekilde yapılması gerekmektedir. GES’lerin ürettiği AA veya DA’nın gemilerde kullanılan AA veya DA ile uyumlu hale getirilmesi de ayrıca bu konuya özel mühendislik bilgisi gerektirir. 

GES konusunda bilimsel bilgilere sahip tasarım ve uygulamacılar; deniz üzeri araçların ve platformlarının elektrik enerjisi gereksinimini doğru belirleyip, gereksinime göre tasarım yapıp, en verimli  ve çevreci bağımsız elektrik üretim methodunun elde edilmesini ve uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır.