Arazi Üzeri Güneş Enerji Santralı (GES)

Arazi üzerine monte edilen Güneş Enerji Santralleri (GES) tüm gerçek/tüzel kişilerin büyük elektrik enerji gereksinimlerini karşılamak için talep edilmektedir. Büyük GES’ler elektrik tüketimini tamamen karşılayabilir, kullanım fazlası elektriği de şebekeye vererek gelir sağlayabilir. Doğru tasarım, gölgeleme hesapları ve yönetmeliklere uygun yapılacak GES’ler sizlere önemli kazanç sağlayacaktır. 



Güneş Enerji Santrallerinin kurulum yapılacak arazinin uygunluğu, imar izinleri, ÇED belgesi uygunluğu, Enerji Hattının ve bağlantı noktasının uzaklığı gibi çok sayıda etmenin etüdü, tasarımı ve projelendirmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde GES yaparken Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız Piyasasında Elektrik Üretim Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği vb. gibi pek çok yönetmeliğine farklı ülkelerde yaparken de uygulama yapılan ülkenin standartlarını dikkate almak gerekmektedir.