Yüzer GES (GES)


Günümüzde Güneş Enerjisinden elektrik elde edip kullanmak yaygın hale geldi. GES’lerin tarım alanlarına ve mera alanlarına kurulmasına izin verilmemesi, dağlık, engebeli arazilere kurulum yapma maliyetinin yüksekliği ve düşük verim alınması nedenleriyle alternatif arayışlar sonucunda baraj ve sulama göletleri ayrıca deniz ve okyanuslar üzerine Güneş Panellerinin yerleştirilmesi gündeme gelmiştir.
Yüzer GES’lerin sulama ve baraj göletlerindeki suyun buharlaşmasının önlenmesi böylece su kaybının azaltılması, su yüzey sıcaklığının düşüklüğü nedeniyle  de Güneş Panellerinin fazla ısınmayarak elde edilen elektrik üretim veriminin artması gibi önemli kazançları bulunmaktadır.

Yüzer GES uygulamalarında meteorolojik ve coğrafi koşullar ciddi anlamda dikkate alınarak hesap yapılması gerekir. Yüzeyde oluşacak rüzgar şiddeti, dalga boyları, Güneş Paneli taşıyıcı özellikler, taşıyıcıların kendi aralarında ve karayla olan fiziki bağlantıları doğru hesaplanıp projenin uygulanması şarttır. 

Ülkemizde Tarımsal GES yaparken Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız Piyasasında Elektrik Üretim Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği v.b. gibi pek çok yönetmeliği, farklı ülkelerde yaparken de uygulama yapılan ülkenin standartlarını dikkate almak gerekmektedir. Benzer biçimde Güneş panelleri ile İnverter arasındaki DA ve AA bağlantıları, yapılan santralin IEC 60092- 350, EC 60092-353, IEC 60092-375 standartlarına uygun projelendirme ve uygun kabloların seçilip uygulanması önemlidir.