Güneş Enerji Santralı + Elektrikli  Araç Şarj İstasyonu (GES+EA Şarj)


Elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşmaktadır. Geçmişte uzun süre iş makinelerinde (Forklift vb gibi) uygulanan bu teknoloji, araç şarjve bataryalarındaki gelişmelerle birlikte dünya çapında talep patlamasını beraberinde getirmiştir.

Elektrikli araçların mevcut verimliliği, çevresel duyarlılığa katkısını, ekonomik kazançlarını daha da artırmak için gerekli enerjinin elektrik şebekesinden karşılanması yerine GES’ten karşılanması giderek ön plana çıkmaktadır. Bu konuda en yaygın GES uygulaması araç otoparkı üzeri (kanopi) uygulamalardır. Uygun olmayan alanlarda ise Çatı GES veya Arazi GES’ler  ile Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının gereksinim duyduğu elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Elektrikli Araç Şarjı için evlerde kullanılan şarj cihazları hızla yaygınlaşmaktadır. Son günlerde Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında hizmet veren Lisans alan şirketler de GES+EA Şarj İstasyonu uygulamasına yönelmiştir.