Güneş Enerji Santralı+Elektrik Dağıtım Şebekesi (GES+EDŞ)


Güneş Enerji Santralleri (GES) gerçek/tüzel kişilerce genellikle kendi tüketimlerini karşılamak için talep edilmektedir. Şebeke Bağlantılı (on grid) veya Şebeke Bağlantısız (off grid) GES’lerin ürettiği elektrik enerjisinin tüketimi karşılayamadığı yerlerde şebekeden eksik kalan elektrik enerjisinin sağlanarak çözüm üretilebilmektedir. 
Tarımsal ürünlerin su gereksinimine bağlı olarak sulama teknolojileri farklılıklar içermektedir.  

Tarımsal sulamanın gün içinde yapılması gerektiğinde şebekeden bağımsız (off grid) GES kullanılabilinir.  Şebeke destekli (off grid) GES uygulamalarında ise diğer uygulamalardan farklı olarak şebekeden sadece eksik enerji almaktadır. 

Tarımsal sulamanın; GES’ten üretilen elektrikle yapılamadığı zaman dilimlerinde  olması durumunda farklı teknolojili GES’ler kullanılması gerekir. 
Evirici teknolojisinden bağımsız olarak bilgi birikimli mühendislik yaklaşımı ile de şebeke bağlantılı evirici (inverter) kullanılarak da eksik enerji şebekeden sağlanabilmektedir. 

GES+Dağıtım Şebekesi uygulamaları için şebeke ile mahsuplaşma yapılarak tüketim noktasının elektrik enerjisi karşılanabilmektedir.  Verimli uygulama için elektrik tüketim miktarı, tüketim saatleri, GES elektrik üretim miktarı ve üretim saatleri gibi pek çok bilgiyi derleyerek, doğru hesaplama yapılması, ayrıca yönetmeliklere hakim olup, doğru değerlendirerek etüd ve projelendirme yapılması önem taşımaktadır.