Tarımsal Sulama  (GES)

Güneş enerjisinden (FV) Tarımsal Sulama için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması yöntemidir. Elektrik şebekesine bağlı (on-grid) veya elektrik şebekesinden bağımsız (off-grid) olarak çalışacak biçimde alternatifli çözümler üretilebilmektedir. Sulama zamanı, sulama sisteminin gereksinim duyduğu elektrik enerjisinin hesaplanması, uygulama yerinin özelliklerinin dikkate alınması ile yapılacak iyi mühendislik tasarımı, sizlere çok önemli kazançlar sağlayacaktır. Çevreci, organik tarım yapmaya uygun, küresel ısınmanın önlenmesine destek olan, uzun ömürlü ve ücretsiz elektrik enerjisi elde etmesi ile de çiftçiye dost çözümdür. 
Güneş Enerji Santrallerinin kurulum yapılacak arazinin tarım uygunluğu, imar izinleri, ÇED belgesi uygunluğu, Enerji Hattının ve bağlantı noktasının uzaklığı gibi çok sayıda etmenin etüdü, tasarımı ve projelendirmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde Tarımsal GES yaparken Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız Piyasasında Elektrik Üretim Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği vb. gibi pek çok yönetmeliğine farklı ülkelerde yaparken de uygulama yapılan ülkenin standartlarını dikkate almak gerekmektedir.