Danışmanlık ve Müşavirlik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (YEK) elektrik üretimi için kullanılabilen uygulamalar (GES, RES, JES vb gibi) niteliklerine göre farklı teknolojiler ve uzman yaklaşımlar gerektirmektedir. Santral teknolojilerinde kullanılan aygıtların teknik özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. 

YEK kurulması için harcanacak sermayenin ve ortaya çıkacak yatırımın doğru yönlendirilmesi, var olan sorulara doğru yanıt bulunması, yatırımın kısa sürede sonuçlanıp bir an önce devreye alınması ciddi bilgi birikimini, ayrıca yasal süreçlere, yönetmeliklere hâkim olunup yorumlamanın doğru yapılmasını gerektirir.  
Yatırımcının kendi yürüttüğü YEK projelerinde teknik ve idari olarak çok sayıda engeller ortaya çıkmaktadır. Bilgi birikimi olunmaması engellerin doğru bir biçimde aşılmasını engellediği gibi, yatırımın geç devreye alınması ve dolayısı ile gelir kaybına neden olunmaktadır. Yatırımcılar önlerine çıkan engelleri kısa sürede geçmek için Danışmanların bilgi ve deneyiminden yararlanırlar. Engellerin aşılmasında Teknik ve idari yaklaşımlar yapabilen Danışmanların yol göstericiliği ön plana çıkmaktadır. 
Müşavirlik hizmetimizde; projenin etüdünü, tasarımını, fizibilitesini yaparak kâr-maliyet analizinin oluşturup, müşterinin istekleri de dikkate alınarak ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, standartlara uygun şartnameleri hazırlamaktayız.  Projeye uygun (Engineering Procurement and Construction-Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) yükleniciler seçilmesi ve yatırımcı ile yükleniciler arasında sözleşme yapılması sağlanmaktadır. Sözleşmeler doğrultusunda, iş programına uygun olarak projenin yürütülmesi, malzemelerin kontrolü, yapımın denetlenmesi, ölçüm ve tüm diğer denetleme hizmetleri ile kabul ve devreye alınma aşamasına kadar tüm süreçler eksiksiz yürütülmektedir. 

YEK yatırımları baştan sona tarafımızca uzman ekiplerimiz tarafından titizlikle sağlanmaktadır. 
Müşavirlik hizmetimiz; zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlarken, yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanmasını ve devreye alınmasını garantiye alarak, yatırımcıya maksimum fayda sağlar.