Kredilendirme

Yatırımcı elektrik santrallerinin kurulması için gerekli bedelin yüksek olması nedeniyle gerekli adımları atamamaktadır. Yatırımcı nakdi sermayesinin yetersizliğinden dolayı kendi öz tüketim enerjisini bile maalesef karşılayamamaktadır. Benzer biçimde; kredi ve finans kurum ve kuruluşları da, ellerindeki finansal kaynakları doğru yatırıma yönlendirmekte zorlanmaktadır.

Yatırımcının gerekli finansal desteği bulması yönünde destek sağlanması projelerin uygulamaya geçmesini sağlamaktadır.Kredi ve finans kurum ve kuruluşları da kendisine gelen projelerin gerçek maliyetlerinin belirlenmesini, ayrıca Yatırımın Geri Dönüş Süresinin (YGDS) doğru hesaplanmasını, yatırımdan elde edilecek gelir ile yatırımın işletmeye gireceği sürenin doğru olarak bilinmesini istemektedir.

YEK alanında hem ulusal ve hem de uluslararası finans kuruluşlarına referans işler yapmış bizim gibi şirketlerin vereceği bilgiler ışığında, hem yatırımcı hem de finansör taraflar doğru bilgi edinerek karar verebileceklerdir.