Çatı Üzeri Güneş Enerji Santralleri (GES)

Çatı üzerine monte edilen Güneş Enerji Santralleri (GES) gerçek/tüzel kişilerce genellikle kendi tüketimlerini karşılamak için talep edilmektedir.  Konutlardan fabrika çatılarına kadar çeşitli yerlere uygulama yapılabilmektedir. Genellikle tüketim ile üretim noktası aynı yerden elektrik şebekesine bağlanmaktadır. Doğru tasarım, gölgeleme hesapları ile ve yönetmeliklere uygun yapılacak GES’lerden üretilen elektriğin fazlası elektrik şebekesine verilebilmektedir.GES’lerde en önemli etmen Güneş Enerji Santrallerinin kurulum yerlerinin etüdü, tasarımı ve projelendirmesidir.  Ülkemizde GES yaparken Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği vb. gibi pek çok yönetmeliğine farklı ülkelerde yaparken de uygulama yapılan ülkenin standartlarını dikkate almak gerekmektedir.

Dorca Enerji 2023 Güneş Enerjisi Hedefleri