Güneş Enerji Santralı+Rüzgar Enerji Santralı (GES + RES)

Yönetmeliklere uygun yapılacak GES+RES’lerden üretilen elektrik öztüketimi karşılamak üzere kullanılabildiği gibi, enerji fazlası da şebekeye verilebilmektedir. Gerçek/tüzel kişilerce genellikle kendi tüketimlerini karşılamak için Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak yeterli alanlarının bulunmaması veya mevcut alanda yeterli ışımanın olmaması veya rüzgar potansiyelinin yüksek verimde olduğu yerlerde uygulanabilmektedir.  Elektrik Enerjisi gereksiniminin belirlenmesinde Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) gün içinde çalışma saatlerinin doğru olarak dikkate alınması önem taşımaktadır.

Genellikle şebekeden bağımsız (off-grid) uygulamalar talep edilmekle birlikte son zamanlarda depolamalı enerji üretim tesislerinde de şebeke bağlantılı (on-grid) uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır.Ülkemizde GES+RES yaparken Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Lisanssız  Elektrik Üretim Yönetmeliği, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği v.b. gibi pek çok yönetmeliğe, farklı ülkelerde kurulum yaparken de uygulama yapılan ülkenin standartlarını dikkate almak gerekmektedir.

Doğru tasarım, akılcı gölgeleme hesapları, rüzgarın günlük ve yıllık bazda potansiyeli analizi ile titiz çalışma ve önemli bilgi birikimi birleştiğinde yüksek verimlilikte santrallerin kurulumu gerçekleşebilmektedir.