Küçük Rüzgar Enerji Santralleri (RES)


Küçük Rüzgar Enerji Santralleri (RES); elektrik şebekesine bağlı (on-grid) veya elektrik şebekesine bağlı olmadan (off-grid) da tüketim noktalarının elektrik enerjisini karşılayan sistemlerdir. Verimlilik açısından rüzgar ortalama hızının 6 m/sn ve daha büyük olduğu bölgelerde kullanılması önerilmektedir. Tüketim gücüne göre gereksinim duyulan enerji miktarının doğru olarak tespit edilmesi önemlidir. Rüzgar potansiyeli analizinin iyi yapılması ve uygulama yerinin doğru seçilmesi de sistemin verimini önemli ölçüde etkilemektedir. Deneyimli mühendislik bilgisi ile küçük alan/bölgedeki elektrik enerjisini karşılayacak elektrik üretimi sağlıklı olarak gerçekleşebilmektedir.