Dorca Enerji olarak, Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu Çatısına 30 kWac/30 kWp gücündeki güneş enerjisi santrali kurulumunu gerçekleştirdik.  

Ar-Ge Projesinin amacı kuramsal olarak hesaplanan elektrik üretimi ile kurulan Çatı GES’in elektrik üretim değerlerini karşılaştırarak oluşan benzeşim/ ayrışım alanlarını belirlemektir.  Santral, bir Ar-Ge projesi olup Zafer Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenmektedir.

Dorca Enerjinin deneyimli ve eğitimli mühendisleri, Köprübaşı MYO GES’i amaca uygun planlama, projelendirme, kaliteli ve özenli üretilmiş ürün seçimi, teknik ve standartlara uygun kurulum yaparak devreye aldı. 

Köprübaşı MYO GES’in elektrik üretiminin, hesaplanan elektrik enerji üretimine çok yakın olması nedeniyle Uluslararası atıf alan Journal of King Saud University – Science dergisinde Rooftop solar Photovoltaic (PV) plant – One year measured performance and simulations adlı makale olarak kabul edilmiş, makale yayınlandıktan kısa süre sonra 25 makalede referans, 105 makaleye atıf alarak bilim dünyasına katkılar sunmayı sürdürmektedir. 

Köprübaşı MYO GES’in 3 yıllık elektrik üretimi değerleri yine uluslararası bilimsel makalelere konu olan (atıf alan) Mühendis Makine dergisinde de 3-Years Energetic and Economic Analysis of a 30kWp Rooftop PV Power Plant (https://dergipark.org.tr/en/pub/muhendismakina/article/1072368) adıyla makale yayınlamıştır. 

Dorca Enerji sadece Güneş Enerji Santralı kurmayıp, ödüllü ve Bilimsel çalışmalarca da kaynak oluşturacak santrallar yapmaktadır. 

Ülkemizde bu alanda rakipsiz tekiz.

Proje Adı
Köprübaşı MYO GES

Kurulum Yeri
Celal Bayar MYO
Ges Uygulaması
Çatı GES
Gücü 
30 kWac/36 kWp
Amacı
Öztüketim için elektrik üretimi
Santral Özelliği
Şebeke Bağlantılı (On Grid)